ایران پی ام سی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ شروع به کار کرد . هدف فقط ارائه خدمات بهتر و کمک به پیشرفت موسیقی کشور می باشد .